יובל סיון הפועל הצעיר

יובל סיון - הפועל הצעיר

יובל סיון מדבר באחד משיעורי ההיסטוריה שלו על הפועל הצעיר – המפלגה הוקמה בשנת 1905 ע"י אהרון דוד גורדון והתבססה על רעיונותיו: כיבוש העבודה והקרקע. 

א.ד.גורדון הדגיש כי " בעבודה לקינו ובעבודה נירפא"  כלומר העבודה תהווה אמצעי לתקומתו והלאומית של העם היהודי, שכן, היא תקשור את האיכר העברי אל אדמת מולדתו נפשית ופיסית ותעניק זכות מוסרית על הארץ.

יובל סיון הפועל הצעיר
תנועת הפועל – יובל סיון

גורדון שאף להקים בארץ ישראל חברה חקלאית שוויונית בין הפועלים, אך לא באמצעות "מלחמת מעמדות" כפי שהטיפו "פועלי ציון" אלא ע"י שכנוע ועוצמה מוסרית. 

הסיוע לפועלים יתבצע באמצעות: הקמת מטבחים משותפים, מכבסות, דירות, לשכת עבודה לשם הכשרה מקצועית ומציאת עבודה, ספריות, פיתוח תעשיות זעירות והקמת בתי מלאכה.  הם פעלו רק במושבות.

המשותף למפלגת הפועל הצעיר למפלגת פועלי ציון מספר יובל סיון כי היה המאבק לכיבוש העבודה העברית בכל רחבי הארץ, תוך ליכוד וגיבוש מחנה הפועלים העבריים בא"י. שתי המפלגות העניקו סיוע כלכלי וחברתי לפועל העברי, כגון – מטבחים מוזלים, סיוע רפואי – קופות חולים ודאגה לחינוך ותרבות.

לעוד פוסטים בנושאי היסטוריה מרתקים מפי יובל סיון מוזמנים להיכנס אל הבלוג

יובל סיון - הבלוג

נגישות