יובל סיון היודנראט בגטאות

יובל סיון - מי הם היודנרט

עם הקמת הגטאות יובל סיון מספר כי קבעו הנאצים שיש גם להקים מועצות מקרב היהודים, שיהיו אחראיות ליישום המדיניות הנאצית. הרעיון ליצור הנהגה מקומית של היהודים שירת היטב את האינטרסים של הגרמנים ואת האידיאולוגיה הנאצית. אלו היו ה"יודנראט".

היודנראט היווה נציגות יהודית מוכרת ומוסמכת הנושאת באחריות אישית לביצוע המדיניות הנאצית – הם אולצו למלא הוראות ופקודות הנאצים, חסכו במשאבים ובכוח אדם גרמני ושימשו כמתווכחים בין יהודי הגטו לבין הנאצים, ובכך צומצם החיכוך עם היהודים – הפרדה מוחלטת בין הגזעים.

יובל סיון - יודנרט
התמודדות היודנראט – יובל סיון

מטרה נוספת בהקמת היודנראט הייתה יעילות גוף זה מהסיבה שהפניית זעם ומרירות מצד היהודים הייתה כלפיהם ולא כלפי הנאצים.

עוד מטרה הייתה הטעייה והסוואה כדי למנוע התנגדות. מתן הרגשה ליהודים כי חייהם מתנהלים כבעבר ע"י הנהגה יהודית, שתגן על האינטרסים שלהם. ובכך מניעת ההתנגדות הפנימית לביצוע המדיניות הנאצית.

היודנראט חויב למלא ולבצע את הוראות הגרמנים, שהלכו והחמירו בהתמדה. ליודנראט הייתה אחריות כוללת ומחויבות כוללת, שלא הוגדרה מראש. תפקידם הראשון של היודנראט היה ריכוז והעברת היהודים ומציאת מקומות מגורים ליהודי הכפרים והעיירות בגטו.

להמשך קריאה על דילמות ודרכי התמודדות היודנרט היכנסו אל הבלוג של יובל סיון.

יובל סיון - הבלוג

נגישות