יובל סיון - הפתרון הסופי

יובל סיון - דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע 'הפתרון הסופי'

יובל סיון מספר על מי הם המורדים בגטאות:
הצעירים, חברי תנועת הנוער בגטאות,  היו הראשונים לחשוב ולבצע את המרידות בגטאות- חברי תנועות הנוער הציוניות והלא ציוניות.
מנהיגי התנועות החליטו על מרידות רק כאשר היו סמנים להשמדה המונית.

מדוע דווקא הצעירים?
היו אלו צעירים שאינם מטופלים בילדים-אין אחריות משפחתית או שמשפחתם נספתה לא היה להם למי לדאוג….

יובל סיון התנועה הציונית

מטרות המרד בגטאות שיובל סיון מדבר עליהן:
1. לנקום על השמדת היהודים, וברוב המקרים הייתה זו גם נקמה אישית על רצח המשפחות..

2. כמחאה-  אות חיים אחרון לחברה האנושית מחוץ לגטו- למות מות גיבורים בכבוד בקרב כאדם חופשי ולא למות בתאי הגזים . "לא ללכת כצאן לטבח" , (כפי שאבא קובנר כתב בכרוז הראשון בגטו וילנה)

3
. מופת לדורות הבאים שישרדו ויבנו את א"יחברי תנועת הנוער הציונית שהאמינו שהמרד יהיה מופת ודוגמה לחברי התנועה בא"י. "למען שלוש שעות בהיסטוריה"…

4. המרד המזוין כדרך להינצלות מפני המוות: אומנם, רוב המורדים הבינו, שהסיכויים להינצל על ידי המרד בגטו שואפים לאפס וכמעט שלא קיימים, אך היו מביניהם שהאמינו, שדווקא המרד עשוי להביא להצלתם על ידי כך שיצליחו להצטרף לפרטיזנים הלוחמים ביערות.

יובל סיון מורה להיסטוריה מזמין אתכם להמשיך להתעדכן בעוד פוסטים מעניינים בבלוג המתעדכן

יובל סיון - הבלוג

נגישות