יובל סיון - הקמות מדינות עצמאיות

יובל סיון דפוסי הקמתן של מדינות עצמאיות

יובל סיון מסביר את התהליכים המאפיינים את המאבק הלאומי לקבלת עצמאות
לאחר מלחמת העולם הראשונה התחיל במדינות אסיה ואפריקה שלב ההתעוררות. שלב זה כולל בתוכו את התהליכים הבאים:

  • התוודעות לסתירה שבין שלטון קולוניאלי לבין ערכי חירות ושוויון.
  • התארגנויות אתניות ודתיות המבטאות מחאה נגד השלטון הקולוניאלי כמי שפוגע במורשת המקומית. 
  • התארגנויות פוליטיות, ספונטניות כנגד פעולות של השלטון הקולוניאלי.
  • התארגנויות פוליטיות קבועות (תנועות, מפלגות) שחרתו על דגלן את השאיפה לשחרור מהשלטון הקולוניאלי.

יובל סיון עצמאות

לאחר מלחמת העולם השנייה החל במדינות אסיה ואפריקה שלב המאבק הישיר. שלב זה כולל בתוכו את התהליכים הבאים:

  • העלאת תביעות פוליטיות חד משמעיות לשחרור לאומי.
  • מאבקים פוליטיים וצבאיים לשחרור לאומי.
  • התייצבות גורמים בין- לאומיים במאבק נגד הקולוניאליזם. האו"ם מכיר בזכות ההגדרה העצמית של העמים.

להמשך קריאה בנושא יש להיכנס אל הבלוג המתעדכן של יובל סיון

יובל סיון - הבלוג

נגישות