יובל סיון - ועידת ואנזה

יובל סיון: בגרות בהיסטוריה חלק ב' – ועידת ואנזה

מי נכח בוועידת ואנזה? 

אנשי ההיידריך (ראש משטרת הביטחון וה-S.S), נציגי האגפים המשרדים של השלטון הנאצי, לדוגמה:

  1. נציג המשרד לשטחים הכבושים
  2. נציגי האיינזצגרופן
  3. נציגי ה-S.S
  4. נציגי הגנרל גוברנמן
  5. נציגי משרד החוץ
  6. אייכמן שהיה אחראי לכתיבת הפרוטוקול
יובל סיון - הצבא הנאצי
הצבא הנאצי | יובל סיון

מטרת כינוס הוועידה:

הוועידה הוקמה ע"י היידריך. יובל סיון מסביר כי המטרה לשמה כונסה הוועידה, הייתה מציאת דרך יעילה  לחיסול יהודים מאחר והירי אל הבורות לא היה יעיל מספיק.

סיון מדגיש כי וועידת ואנזה לא קבעה את "הפתרון הסופי" אלא כונסה במטרה לגבש את הדברים הבאים:

  1. לתאם מבחינה ארגונית ומנהלית בין כל הגופים שייקחו חלק ב"פתרון הסופי"
  2. כינוס  נציגי המשרדים השונים ברייך השלישי נועד לרתום את הרשויות האלה למשימה המרכזית של הרייך – הפתרון הסופי
  3. לקבוע מי יפסוק במקרים של חילוקי דעות בין הרשויות השונות שישתתפו בביצוע "הפתרון הסופי".

יובל סיון – הנושאים שדנו בהם בוועידה

א)    סקירת מספר היהודים באירופה – לפי הסקירה נמצא שישנם כ-11 מיליון יהודים שצריך 'להיפטר מהם'

ב)     פינוי היהודים באירופה מזרחה לכיוון מחנות ההשמדה – קודם כול יפונו, יהודי מזרח אירופה ע"י רכבות ואחר כך יהודי מערב אירופה ואז יהודי צפון אפריקה.

ג)      דיון בבעיות מיוחדות כגון: מי נחשב יהודי, וישלח למזרח. כול צאצאי נשואי תערובת נחשבים וישלחו למזרח.

ד)     יהודים שיימצאו כשרים לעבודה יישלחו למחנות עבודה ושם ינוצלו לטובת הרייך הגרמני. במחנות הכפייה תהיה הפרדה בין נשים לגברים.

מקומה של וועידת ואנזה בתהליך הפתרון הסופי

במסגרת הוועידה הוגדרו מטרות התכנית, דרכי הארגון והאמצעים המבצעיים  לביצוע התכנית.  בהגדרות אלה, מסביר יובל סיון כי נקבע שהמטרה היא השמדה טוטלית של העם היהודי.

האמצעים הארגוניים היו רשות אחת ברשות היידריך אשר תרכז את הפיקוח ותוביל את הפעולות הנחוצות לביצוע התכנית.

המבצעים 

אנשי המנהל בשלטונות הכיבוש באירופה, אנשי המשטרה והS.S.

כול אלו התחייבו לקיים כול הנדרש בהוצאת התכנית לפועל.

בועידת ואנזה נכתבה הטבלה הבאה שמהווה את אחד מסמלי השואה :

הארץ

מספר היהודים

הרייך הישן

131,800

אוסטמארק

43,700

השטחים במזרח

420,000

הגנרל גוברנמן

2,284,000

ביאליסטוק

400,000

הפרוטקטורט בוהמיה ומורביה

74,200

אסטוניה – חופשית מיהודים

 

לטביה

3,500

ליטא

34,000

בלגיה

43,000

דנמרק

5,600

צרפת / השטח הכבוש

165,000

צרפת / השטח הבלתי כבוש

700,000

יוון

69,600

הולנד

160,800

נורווגיה

1,300

בולגריה

48,000

אנגליה

330,000

פינלנד

2,300

אירלנד

4,000

איטליה / כולל סרדיניה

58,000

אלבניה

200

קרואטיה 

40,000

הארץ

מספר היהודים

פורטוגל

3,000

רומניה / כולל בסרביה

342,000

שוודיה

8,000

שווייץ

18,000

סרביה

10,000

סלובקיה

88,000

ספרד

6,000

טורקיה / החלק האירופי

55,500

הונגריה

742,800

ברית המועצות

5,000,000

אוקראינה

2,994,6884

בילורוסיה / לא כולל ביאליסטוק

446,484

  

סך הכול יותר מ-

11,000,000

כיצד באה לידי ביטוי מגמת ההשמדה הטוטלית בפרוטוקול ועידת ואנזה? – יובל סיון

בהתייחסות לטבלה שמראה את מס' היהודים באירופה שצריך להשמיד, נראה כי הנאצים ספרו את היהודים גם באזורי הפרוטקטורט (אשר שם לא אמורים להמצא יהודים), גם במדינות אשר לא נכבשו ע"י הנאצים, והבולט בטבלה הוא מספר היהודים באלבניה: 200 יהודים. מה שמוכיח כי הנאצים חשבו על השמדה טוטלית של היהודים עד האחרון בהם והשקיעו מאמצים ומשאבים כדי למצוא יהודים ולחסלם.

יובל סיון - הבלוג

נגישות