יובל סיון דפוסי פעילות של התנועה הציונית

דפוסי הפעילות של התנועה הציונית בגולה ובא"י – יובל סיון

הסיבות לעליות הראשונות לארץ ישראל:
יובל סיון מסביר כי לראשונה עולים יהודים לא"י מסיבות לאומיות ולא רק מסיבות משיחיות.
העליות נבעו כתוצאה מגל הלאומיות באירופה.

עלייה ראשונה (1881-1903)
העלייה הראשונה פתחה את העליות הלאומיות לארץ ישראל אשר נמשכות עד ימינו.
העליות קודם לכן מסביר  יובל סיון, היו על בסיס "משיחיות"
לא"י. מדובר על עליה ולא על הגירה. 

ממה הורכבה העליה?

העלייה הורכבה בעיקר מבודדים ומקבוצות שהגיעו לארץ ללא ארגון מכוון.
צורת ההתיישבות האופיינית לעליה זו מדגיש יובל סיון , היא המושבה. (יישוב חקלאי מבוסס על בעלות פרטית על הבית, על הקרקע ועל המשק.
למושבה תקנון ניהול דמוקרטי ועזרה הדדית).

הגורמים לעליה:

• תקופת הגירה המונית באירופה כולה. התעוררות לאומית, עמים רבים מהגרים, גם היהודים מושפעים.
ההגירות של עמים שונים מראים ליהודים שגם הם לא מחויבים להישאר כל חייהם באותו המקום שבו נולדו.

• התעוררות התנועה הלאומית היהודית-חובבי ציון ואח"כ ייסוד התנועה הציונית וקביעת שאיפתה להקים מדינה ליהודים בא"י.
תכנית באזל בקונגרס הראשון גרמה ליהודים רבים בכל רחבי אירופה להרגיש שעל ידי עלייה לארץ הם מגשימים את חזון הציונות.

• אנטישמיות – פרעות "סופות בנגב". אנטישמיות מודרנית אשר גוברת ומתעצמת. היהודים מרגישים שאין יותר עתיד באירופה. חייבים לברוח. האנטישמיות כעת תלווה אותם לכל מקום בו יהיו.
אנטישמיות "מדעית" – מודרנית: בניגוד לעתיקה (שניתן היה להמיר דת) כעת האנטישמיות הינה מדעית-מוחלטת, סופית .

• התפתחות טכנולוגית – תחבורה. קל יותר ליהודים להגר בעזרת רכבות, ואניות.

• כמיהה משיחית לא"י ( מחצית העולים). הדתיים שמבין העולים. עלייה לארץ המובטחת.

שיפור התנאים בא"י.
בתקופת העות'מאנים א"י התפתחה: כבישים, חקלאות וכו'. יש יותר תנאים להתיישבות ועלייה.

 

יובל סיון - הבלוג

נגישות